Slovak SQL Server & BI


 Main Partner      
   
   

 Welcome to the Slovak SQL Server & BI User Group

Next Meeting

Thursday,

October

18

SQL Server Performance Tuning - Introduction - part 2

  • In-Person @ Prievozská 4D Bratislava, Slovakia, Slovakia (map)
  • 18:00 - 20:00 Central Europe Daylight Time
  • Language: N/A

 Server Performance Tuning - Introduction - part 2

Featured Presentation:

SQL Server Performance Tuning - Introduction - part 2

Erik Dóša, MS SQL Developer Softec SK

V pokračovaní prednášky venovanej performance tuningu na platforme SQL Server, sa budeme venovať odchytávaniu jednotlivých selektov, procedúr a funkcií. Použijeme na to bezplatné nástroje, ktoré máme k dispozícii priamo v rámci inštalácie SQL Servera. Porovnáme možnosti nástrojov ako SQL Profiler, Server Trace, DMW a Extended events, pozrieme sa na rozdiely v informáciach, ktoré ich prostredníctvom môžeme získať ako aj vplyv na záťaž CPU. V poslednej časti prednášky si povieme pár slov o odchytávaní dotazov prostredníctvom T-SQL, o výhodách a obmedzeniach takéhoto spósobu získavania dát.

About Erik:
Erik is SQL Server enthusiast, currently working as a SQL and ETL developer using full stack tools from SQL Server, including SSIS, SSRS and SSAS. His passion is performance/index/query tuning and learning new techniques and methods to improve his skills.

Supplementary Materials

The following event attachments are available to you:

Back to Top
cage-aids
cage-aids
cage-aids
cage-aids