Slovak SQL Server & BI


 Main Partner      
   
   

 Welcome to the Slovak SQL Server & BI User Group

Next Meeting

Thursday,

November

22

Úvod do Power BI

  • In-Person @ Apollo Business Center II, blok E Bratislava, , Slovakia (map)
  • 18:00 - 20:00 (UTC+01:00) Belgrade, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prague
  • Language: N/A

Stretnutie bude venované platforme Power BI so speakrom Michalom Chmelárom.

Featured Presentation:

Úvod do Power BI

Michal Chmelár, Expert na Power BI, PowerPivot a jazyk DAX Author of Power BI book, trainer and public speaker

Táto prednáška je venovaná predstaveniu platformy Power BI a jej možností. Pozrieme sa na technologické pozadie a technológie použité v Power BI, na ich limity a na vhodnosť na veľké dáta. Ukážeme si výhody a nevýhody oproti iným analyticko-reportovacím platformám, či možnosti integrácie s ostatnými systémami. Na záver si prejdeme, ako prebieha nasadenie vo firme – či už v cloude alebo bez neho – a prehľad licencií a ich cien.

About Michal:
Top expert na Power BI, PowerPivot a jazyk DAX. Je autorom blogov Power-BI.sk a PowerPivot.sk, ktoré sú najväčšími blogmi o Power BI a PowerPivote na Slovensku aj v Čechách. Taktiež je autorom slovenskej knihy „Reporting v Power BI, PowerPivot a jazyk DAX“. Skúsenosti nabral nielen v Čechách a na Slovensku, ale aj na oveľa väčších inštaláciách vo Veľkej Británii, Írsku, Nórsku či Iráne. Po nociach vzýva Majstra Yodu a tajne plánuje ovládnutie vesmíru.

Back to Top
cage-aids
cage-aids
cage-aids
cage-aids