Slovak SQL Server & BI


 Main Partner      
   
   

 Welcome to the Slovak SQL Server & BI User Group

Next Meeting

Thursday,

May

23

Power BI ako univerzálny analytický nástroj

  • In-Person @ Twin City B Bratislava, Bratislava, Slovakia (map)
  • 18:00 - 20:00 Central Europe Daylight Time
  • Language: N/A

V Power BI sa dajú robiť aj iné ako klasické biznis analýzy. Na tejto prednáške si ukážeme, ako viete využiť Power BI a cloudové služby na rýchle overenie si faktov z voľne dostupných údajov, aj keď nie sú zverejnené v zrovna vhodnom formáte. Ukážeme si aj to, ako viete rýchlo zanalyzovať neštruktúrovaný text (napr. analýza komunikácie so zákazníkmi), či ako si spraviť reporty Power BI ešte interaktívnejšie, ako sú. Na záver si ukážeme prepojenie s PowerApps, vďaka ktorým si nielen rýchlo naklikáte novú biznis aplikáciu vo svojom prehliadači, ale ju aj integrujete do vašich reportov v Power BI, aby ste vďaka tomu vedeli reagovať na výsledky a vykonať akciu z jedného jediného prostredia. Pretože Power BI dokáže toho oveľa viac, ako „iba“ biznis analýzy.

Featured Presentation:

Power BI ako univerzálny analytický nástroj

Michal Chmelár Power-BI.sk

V Power BI sa dajú robiť aj iné ako klasické biznis analýzy. Na tejto prednáške si ukážeme, ako viete využiť Power BI a cloudové služby na rýchle overenie si faktov z voľne dostupných údajov, aj keď nie sú zverejnené v zrovna vhodnom formáte. Ukážeme si aj to, ako viete rýchlo zanalyzovať neštruktúrovaný text (napr. analýza komunikácie so zákazníkmi), či ako si spraviť reporty Power BI ešte interaktívnejšie, ako sú. Na záver si ukážeme prepojenie s PowerApps, vďaka ktorým si nielen rýchlo naklikáte novú biznis aplikáciu vo svojom prehliadači, ale ju aj integrujete do vašich reportov v Power BI, aby ste vďaka tomu vedeli reagovať na výsledky a vykonať akciu z jedného jediného prostredia. Pretože Power BI dokáže toho oveľa viac, ako „iba“ biznis analýzy.

About Michal:
Michal je top expert na Power BI, PowerPivot a jazyk DAX. Je autorom blogov Power-BI.sk a PowerPivot.sk, ktoré sú najväčšími blogmi o Power BI a PowerPivote na Slovensku aj v Čechách. Taktiež je autorom slovenskej knihy „Reporting v Power BI, PowerPivot a jazyk DAX“. Skúsenosti nabral nielen v Čechách a na Slovensku, ale aj na oveľa väčších inštaláciách vo Veľkej Británii, Írsku, Nórsku či Iráne. Po nociach vzýva Majstra Yodu a tajne plánuje ovládnutie vesmíru.

Supplementary Materials

The following event attachments are available to you:

Back to Top
cage-aids
cage-aids
cage-aids
cage-aids