Slovak SQL Server & BI


 Main Partner      
   
   

 Welcome to the Slovak SQL Server & BI User Group

Next Meeting

Tuesday,

September

17

Power BI - optimalizácia výkonu reportov

  • In-Person @ Twin City B Bratislava, Bratislava, Slovakia (map)
  • 18:00 - 20:00 Central Europe Daylight Time
  • Language: N/A

Na tejto prednáške si ukážeme, ako rýchlo zistiť, prečo je report v Power BI pomalý. Ukážeme si rôzne stratégie, ako zrýchliť výpočty o niekoľko rádov, či už drobnými zmenami v dátovom modeli, prepisom DAX-ových vzorcov, alebo pomocou agregačných tabuliek. To všetko pomocou nástrojov, ktoré používajú Jedi Mastri v Power BI. 

Featured Presentation:

Power BI - optimalizácia výkonu reportov

Michal Chmelár

Power BI - optimalizácia výkonu reportov

About Michal:
Michal Chmelár je top expert na Power BI, PowerPivot a jazyk DAX. Je autorom blogov Power-BI.sk a PowerPivot.sk, ktoré sú najväčšími blogmi o Power BI a PowerPivote na Slovensku aj v Čechách. Taktiež je autorom slovenskej knihy „Reporting v Power BI, PowerPivot a jazyk DAX“. Skúsenosti nabral nielen v Čechách a na Slovensku, ale aj na oveľa väčších inštaláciách vo Veľkej Británii, Írsku, Nórsku či Iráne. Po nociach vzýva Majstra Yodu a tajne plánuje ovládnutie vesmíru.

Supplementary Materials

The following event attachments are available to you:

Back to Top
cage-aids
cage-aids
cage-aids
cage-aids